Dalco Nederlands  Dalco English  Dalco Deutsch  Dalco Italiano
Dalco - Onze verantwoordelijkheid

Onze verantwoordelijkheid

Dalco Food monitort haar producten en bedrijfsprocessen voortdurend op kwaliteit. We zijn ons zeer bewust van onze verantwoordelijkheid hierin. Zeker omdat onze producten een directe invloed kunnen hebben op de gezondheid van mensen. Dat we hygiënisch werken, spreekt voor zich. En als wij onze processen goed borgen, sluiten we ook goed aan op de processen van onze klanten.

Kwaliteit loont

Dalco - Kwaliteit loont Wij zijn BRC7 en IFS6 gecertificeerd. Ook van onze leveranciers verlangen wij een HACCP certificering. HACCP is een systeem om voedselveiligheid te monitoren. BRC is een internationale technische inspectiestandaard opgesteld door een aantal grote Britse retailers. IFS is onder meer gangbaar in Frankrijk en Duitsland. Naast deze externe audits is er continue controle van onze eigen kwaliteitsdienst. Dit biedt de klanten en medewerkers een garantie voor kwaliteit en professionaliteit. We stellen eer in onze standaard en deze is onverminderd hoog.
Geïnteresseerd? Aarzel dan niet en neem contact met ons op!
Sluiten

Kom met ons in gesprek

Zoekt u een betrouwbare partner in productontwikkeling en productie van vlees en vegetarische maaltijdcomponenten? Wilt u meer weten over Dalco Food, over onze mogelijkheden of assortiment? Aarzel dan niet en neem contact op met:

Mark van Hezik

Mark van Hezik
Account manager

"Ik wil graag een bijdrage leveren aan uw succes"

Telefoon:
+31 (0)412 675050
Mobiel:
+31 (0)6 221 61 045
E-mail:
mark@dalco.nl

Hans Jetten

Hans Jetten
Commercieel Medewerker

"Ik zorg er graag voor dat dingen voor elkaar komen"

Telefoon:
+31 (0)412 675050
Mobiel:
+31 (0)6 112 99 140
E-mail:
hans@dalco.nl

Sluiten

Feel free to contact us

Are you looking for a reliable partner in product development and production of meat and vegetarian meal components? Would you like to know more about Dalco Food and how our production skills could enhance your range? Please do not hesitate to contact:

Sluiten

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Suchen Sie einen zuverlässigen Partner für die Entwicklung und Produktion von Fleisch- und vegetarischen Mahlzeitkomponenten? Möchten Sie mehr erfahren über Dalco Food, unsere Möglichkeiten oder unser Sortiment? Zögern Sie dann nicht und wenden Sie sich an:

Hans Jetten

Hans Jetten
Kaufmännische Assistent

"Ich sorge gern dafür, dass Dinge in Ordnung kommen"

Telefon:
+31 (0)412 675050
Handy:
+31 (0)6 112 99 140
E-mail:
hans@dalco.nl

Jacqueline Scheepers

Jacqueline Scheepers
Kaufmännische Assistent

"Ich denke vor allem in Lösungen und Möglichkeiten"

Telefon:
+31 (0)412 675050
Handy:
+31 (0)6 112 99 122
E-mail:
jacqueline@dalco.nl

Sluiten

Richiedi un incontro

Cerchi un partner affidabile nel campo dello sviluppo del prodotto e della produzione di prodotti a base di carne e vegetali? Desideri avere maggiori informazioni su Dalco Food, sulle nostre possibilità o assortimento? Non esitare a contattare:

Jacqueline Scheepers

Jacqueline Scheepers
Assistente commerciale

"Penso soprattutto nelle soluzioni e opportunità"

Recapito telefonico:
+31 (0)412 675050
Cellulare:
+31 (0)6 112 99 122
E-mail:
jacqueline@dalco.nl

Sluiten

Met de auto

 • Via ’s Hertogenbosch (A2) of Nijmegen/Eindhoven (A50) naar de A59
 • Op de A59 afslag Oss Heesch
 • Volg de borden Centrum. (Hierbij komt u achtereenvolgens over de Cereslaan, rechtsaf de Ruwaardsingel op, en linksaf de Vivaldistraat in, welke overgaat in de Paganinistraat.)
 • U komt uit op een rotonde met aan de overzijde een Total tankstation, hier gaat u rechtdoor
 • Op de T-splitsing rechts (Rossinistraat)
 • Dan 1e straat links = Sweelinckstraat

Openbaar vervoer

Dalco Food ligt op 4 minuten lopen van NS station Oss West. Verlaat het station aan de zuidkant en neem vervolgens 1e weg links, 1e weg rechts en om de hoek weer 1e weg links.

Aanrijroute vrachtwagens/goederen

We vragen vrachtwagens en goederenleveranciers de volgende route te volgen om overlast voor omwonenden te voorkomen.

 • A59 afslag 16: Oss Oost
 • Einde afslag richting Oss (Graafsebaan)
 • 1e stoplicht linksaf (Julianasingel)
 • Bij het 3e stoplicht (na Shell tankstation) rechtsaf (Dr Saal v Zwanenbergsingel)
 • Rotonde rechtdoor
 • 1e stoplicht linksaf (Euterpelaan)
 • 2e straat rechts (Palestrinastraat)
Gekoeld en diepvries producten

mag u afleveren op Sweelinckstraat 8.
Graag deze route volgen:

 • Palestrinastraat inrijden
 • Weg volgen naar links (Willaertstraat)
 • 2e straat links = Sweelinckstraat
Verpakkingen

mag u afleveren op Sweelinckstraat 6
Route: als Sweelinckstraat 8

Niet-koel/vries (bijv. droge ingrediënten)

svp naar Orlando di Lassostraat 7:

 • Palestrinastraat inrijden
 • 2e straat links (Rossinistraat)
 • 1e straat rechts = Orlando di Lassostraat
Sluiten

Route

By car

 • Via ’s Hertogenbosch (A2) or Nijmegen / Eindhoven (A50), follow the A59 highway
 • From the A59 highway, take the exit marked Oss Heesch
 • Follow the signs marked Centrum (This will take you through Cereslaan, you will turn right at the Ruwaardsingel, and left on Vivaldistreet, which becomes Paganinistraat)
 • At the roundabout, where you will see a Total petrol station across the road, keep going straight
 • At the T-junction, turn right (Rossinistraat)
 • Turn left at the first street, this is Sweelinckstraat

Public Transport

Dalco Food is a 4 minute walk from the Oss West train station. Leave the station in a southerly direction, turn left at the first street, then right at the first street, around the corner and again turn left at the first street.

Directions for trucks / delivery vans

We request trucks and delivery vans to follow a different route as to avoid any inconvenience to local residents:

 • On the A59 highway, take exit 16: Oss Oost
 • At the end of the exit, follow direction Oss (Graafsebaan)
 • Turn left at the first traffic light (Julianasingel)
 • At the third traffic light, (after a Shell petrol station), turn right (Dr. Saal Zwanenbergsingel)
 • Keep going straight at the roundabout
 • Turn left at the first traffic light (Euterpelaan)
 • Turn right at the second street (Palestrinastraat)
For delivery of chilled and frozen products

please note the following directions to Sweelinckstraat 8.:

 • Follow the road to Palestrinastraat
 • Follow the road to the left (Willaertstraat)
 • Turn left at the second street
For delivery of products that are not chilled or frozen (eg. dry ingredients)

please follow this route to Orlando di Lassostraat 7:

 • Follow the road to Palestrinastraat
 • Turn left at the second street (Rossinistraat)
 • Turn right at the first street
Sluiten

Wegbeschreibung

Mit dem Auto

 • Über Den Bosch (A2) oder Nijmegen/Eindhoven (A50) zur A59.
 • Auf der A59 Ausfahrt Oss Heesch.
 • Folgen Sie der Ausschilderung zum Zentrum. (Dabei kommen Sie nacheinander über die Cereslaan, nach rechts auf den Ruwaardsingel, nach links in die Vivaldistraat, welche in die Paganinistraat übergeht.)
 • Sie gelangen zu einem Kreisverkehr, an dessen anderer Seite eine Tankstelle ist - hier fahren Sie geradeaus.
 • An der T-Kreuzung biegen Sie nach rechts ab (in die Rossinistraat).
 • Dann nehmen Sie die erste Straße nach links = Sweelinckstraat.

Öffentliche Verkehrsmittel

Dalco Food befindet sich in vier Minuten Fußweg vom Bahnhof Oss West. Verlassen Sie den Bahnhof an der Südseite und biegen Sie dann die erste Straße nach links, die erste Straße nach rechts und um die Ecke wieder die erste Straße nach links ab.

Anfahrtsstrecke Lkws/Güter

Wir bitten Lkw-Fahrer und Warenlieferanten, folgende Route zu nehmen, um die Anwohner nicht zu beeinträchtigen.

 • A59 Ausfahrt 16: Oss Oost
 • Am Ende der Ausfahrt in Richtung Oss (Graafsebaan)
 • 1. Ampel nach links (Julianasingel)
 • Bei der 3. Ampel (nach der Shell-Tankstelle) nach rechts (Dr Saal v Zwanenbergsingel)
 • Beim Kreisverkehr geradeaus
 • 1. Ampel nach links (Euterpelaan)
 • 2. Straße nach rechts (Palestrinastraat)
(Tief-)Kühl-Produkte

können Sie in der Sweelinckstraat 8 abliefern. Nehmen Sie bitte diese Route:

 • In die Palestrinastraat fahren
 • Der Straße nach links folgen (Willaertstraat)
 • 2. Straße nach links = Sweelinckstraat.
Nicht-Kühl-/Tiefkühlprodukte (z. B. trockene Ingredienzien)

bitte zur Orlando di Lassostraat 7

 • In die Palestrinastraat fahren
 • 2. Straße nach links (Rossinistraat)
 • 1. Straße nach rechts = Orlando di Lassostraat
Sluiten

Come raggiungerci

In auto

 • Da ’s Hertogenbosch (A2) o Nijmegen/Eindhoven (A50) procedere verso la A59
 • Dalla A59 uscire a Oss Heesch
 • Seguire le indicazioni “Centrum” (centro). (si giungerà così sulla Cereslaan, svoltare a destra nella Ruwaardsingel, quindi a sinistra nella Vivaldistraat, la quale prosegue nella Paganinistraat.)
 • Alla rotatoria con, dal lato opposto, un distributore Total proseguire dritto.
 • All’incrocio a T svoltare a destra (Rossinistraat)
 • Quindi svoltare nella prima via a sinistra = Sweelinckstraat

Trasporti pubblici

La sede di Dalco Food si trova a 4 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria Oss West. Lasciata la stazione dal lato sud imboccare la prima via a sinistra e quindi al prima a destra e girato l’angolo imboccare nuovamente al prima a sinistra.

Percorso per camion/fornitori

Chiediamo agli autisti e ai fornitori di seguire il seguente tragitto per evitare di recare disturbo agli abitanti del quartiere.

 • A59, uscita 16: Oss Oost
 • Al termine dell’uscita proseguire in direzione Oss (Graafsebaan)
 • Al primo semaforo svoltare a sinistra (Julianasingel)
 • Al terzo semaforo (dopo il distributore Shell) svoltare a destra (Dr Saal v Zwanenbergsingel)
 • Alla rotatoria proseguire dritto
 • Al primo semaforo svoltare a sinistra (Euterpelaan)
 • Imboccare la seconda traversa a destra (Palestrinastraat)
Prodotti refrigerati e surgelati

Indirizzo per la consegna: Sweelinckstraat 8.
Seguire questo percorso:

 • Imboccare la Palestrinastraat
 • Seguire la strada verso sinistra (Willaertstraat)
 • Svoltare nella prima traversa a sinistra = Sweelinckstraat
Imballaggi

Indirizzo per la consegna Sweelinckstraat 6
Percorso: come la Sweelinckstraat 8

Prodotti non refrigerati/surgelati (ad esempio ingredienti secchi)

Consegnare all’indirizzo Orlando di Lassostraat 7:

 • Imboccare la Palestrinastraat
 • Svoltare nella seconda traversa a sinistra = Rossinistraat
 • Svoltare nella prima traversa a destra (Orlando di Lassostraat)
Sluiten

Werken bij Dalco Food

Dalco Food is een Brabants familiebedrijf met ongeveer 100 medewerkers. Dalco Food biedt kennis, ervaring, creativiteit, flexibiliteit en snelheid in het met haar klanten meedenken en mede ontwikkelen en produceren van maaltijdcomponenten. Producten van hoogwaardige kwaliteit met de kwaliteitsnormen die daarbij horen. En die beantwoorden aan de belangrijkste consumentenbehoeften.

Dalco is per direct op zoek naar:

Medewerker Technische Dienst (f/t) (m/v) Klik hier voor de vacature.

Wilt u graag voor Dalco Food werken en bent u geïnteresseerd in een functie op het gebied van commercie of levensmiddelentechnologie?
Stuur uw cv naar Mw. Ellen Engels via ellen@dalco.nl

Heeft u interesse in een functie als productie medewerker? Dan kunt u zich inschrijven bij Manpower Den Bosch,
contactpersoon Marieke Heuveling, tel: 073-6138616.
Ook voor vragen over vacatures voor Dalco Food in Oosterhout kunt u contact opnemen met Marieke Heuveling.

Heeft u interesse in een stage, ook dan kunt u contact opnemen met Ellen Engels via ellen@dalco.nl

Sluiten

Kort over Dalco Food

Over Dalco Food

In 1972 begon Gerard Wagemakers sr., jongste zoon uit een middenstandsgezin, met een eigen bedrijf. Hij vervaardigde als een van de eersten op machinale wijze gemakkelijk te bereiden vleesproducten zoals blinde vinken en gepaneerde schnitzels.

Begonnen aan de Orlando di Lassostraat op een kleine locatie en gestart met horeca en instellingen, is de onderneming uitgegroeid tot een MKB+ bedrijf met een gevarieerd klantenpalet.

Inmiddels is Gerards oudste dochter, Marian Wagemakers, toegetreden tot de directie van Dalco Food. Adjunct directeur Operatie is Stefan van den Hanenberg. Er werken zo’n 100 mensen bij Dalco.

Sluiten

Dalco Food in a nutshell

Over Dalco Food

In 1972, Gerard Wagemakers senior, the youngest son of an entrepeneurial family, started his own company. He was one of the first people to develop simple meat preparation equipment, ideal for products such as crumbed schnitzels.

The company started on a small site in Orlando di Lasso street, producing mainly for catering/restaurants and institutions, and has now grown into a medium sized business with a varied customer portfolio.

Gerard’s oldest daughter, Marian Wagemakers, has now also joined the board of Dalco Food, and the Deputy Director of Operations is Stefan Hanenberg. Dalco has a staff of approximately 100 employees.

Sluiten

Dalco Food – In aller Kürze

Over Dalco Food

Im Jahre 1972 gründete Gerard Wagemakers Sr., der jüngste Spross einer mittelständischen Familie, seine eigene Firma. Er stellte als einer der ersten in maschineller Produktion einfach zuzubereitende Fleischprodukte wie Kalbsrouladen und panierte Schnitzel her.

Begonnen an der Orlando di Lassostraat an einem kleinen Standort mit Gastronomie und Einrichtungen als Kunden, ist die Firma inzwischen zu einem mittelgroßen Unternehmen mit einer Vielfalt an Kunden herangewachsen.

Inzwischen ist Gerards älteste Tochter, Marian Wagemakers, der Geschäftsführung von Dalco Food beigetreten. Der stellvertretende Betriebsleiter ist Stefan van den Hanenberg. Dalco beschäftigt rund 100 Leute.

Sluiten

Brevi note su Dalco Food

Dalco Food

Nel 1972 Gerard Wagemakers sr., il figlio più giovane di una famiglia borghese, avviò la propria azienda. È stato uno dei primi a produrre a macchina prodotti a base di carne facili da preparare come involtini di carne ripieni di macinato e cotolette alla milanese.

La prima sede dell’azienda si trovava sulla Orlando di Lassostraat, in un piccolo stabilimento e i primi clienti erano hotel, bar e ristoranti e uffici. In seguito l’azienda si è sviluppata divenendo una PMI con un portafoglio clienti diversificato.

Nel frattempo anche Marian Wagemakers, la figlia maggiore di Gerard, è entrata nella direzione di Dalco Food. Il vicedirettore è Stefan van den Hanenberg. In Dalco lavorano circa 100 persone.

Sluiten

Disclaimer

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Sluiten

Disclaimer

No rights can be derived from the information on this website.